• Personlig Service
 • Snabba leveranser
 • Alltid fri frakt

Personuppgiftspolicy (GDPR)

Från och med den 25/5 -2018 införs den nya GDPR-förordningen.

Denna förordning innebär att du som kund enklare ska kunna kontrollera vilka uppgifter vi har sparat om dig, så som adress, telefonnummer och personnummer.

På LMR Invest AB bryr vi oss om våra kunders personliga integritet. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet det nya EU-direktivet (GDPR).

Alla program som vi använder för lagra information om er som kunder är skyddade av lösenord som enbart personuppgiftsansvarig har tillgång till. Vi har rutiner som följer bokföringslagen angående hur vi lagrar uppgifter och hur länge de lagras.

Inga uppgifter om dig lagras längre än nödvändigt. Väljer ni att avregistrera prenumerationen på nyhetsbrev och erbjudanden kommer vi självklart inte skicka ut dem till er mer.

Vill du kontrollera de uppgifter vi har sparat om dig som kund så loggar du som vanligt in på ditt konto och på min sida hittar du en knapp för att begära ut just dina uppgifter. Där kan du även välja att radera dina uppgifter. Vissa uppgifter måste, pga bokföringslagen, att sparas, dock max i 7 år.

Nedan följer information om vilka uppgifter vi sparar, till vilket ändamål och rättslig grund.

Personuppgiftsansvarig:
LMR Invest AB
Trollhättevägen 74
44170 Sollebrunn
556995-9538
info@L-M-R.se

Ändamål:

 • Kundregister
 • Leverantörsregister
 • Fakturering
 • Leverans
 • Kundtjänst
 • Vårt nyhetsbrev och erbjudanden via e-post till registrerade kunder

  Rättslig grund:
 • Avtal
 • Rättslig förpliktelse
 • Samtycke, gäller enbart för godkännande av nyhetsbrev via e-post

  Kategorier av personuppgifter:
 • Namn, personnummer, organisationsnummer
 • Adressuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Bankuppgifter (Vid reklamation/retur)
 • Kredituppgifter (Företagskunder med fakturabetalning)

  Mottagare och kategorier av personuppgifter:
 • LMR Invest AB (Kundregister, Leverantörsregister)
 • Transportörer (Endast Adressuppgifter och kontaktuppgifter nödvändiga för leverans och avisering)
 • Vi samlar tillsammans med vår partner Ve in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges i vår respektive Ve:s intergritetspolicy, https://www.ve.com/sv/integritetspolicy och Ve:s cookie policy, https://www.ve.com/sv/policy-for-cookies.

 • Lagringstid: 7 år

 • Personuppgiftsägaren har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. LMR Invest AB har rätt att spara personuppgifter som krävs för att vi skall kunna uppfylla avtal och rättsliga förpliktelser.

 • Personuppgiftsägaren har rätt att återkalla samtycke för de personuppgifter som samtycke har lämnats för, för mer info om hur ni gör detta, kontakta oss på info@L-M-R.se

 • Vi på LMR Invest AB kommer inte att använda personuppgifterna på något annat sätt än det som uppgifterna samlades in för.

  Har du några frågor om detta så kontakta oss på info@L-M-R.se

×